Savunmada referans noktası

Neler Yapıyoruz?

HBSTRATEJİ NELER YAPIYOR?

Yönetmek…

Gençler, okuldan mezun olur olmaz apoletleri takıp, yönetici olmak isterler!

Yönetmek ise zor zanaat…

Hadi, seni yönetici yaptım denilince şakadan yöneticilik yapılmıyor. Bazı dostlarımın, “yönetmek istemiyorum, diğer insanların performansından sorumlu olmak istemiyorum” yakınmalarını duymuşluğum var.

Liderlik ise bambaşka bir alan, her babayiğidin harcı değil. Her yönetici de lider olamıyor.

Okul mezuniyetimin ardından, üstlerim beni, Yumurtalık ilçesindeki tesislere yönetici pozisyonunda atamışlardı. Amaçları, yabancı dilimi de kullanarak, Hollanda’lılarla birlikte inşa edeceğimiz çelik iskelenin imalatını gerçekleştirmekti. İnsan kaynakları konusunda da bölgecilik ayrımının önüne geçilmesini arzuluyorlardı. Gel gelelim, sahadaki üst düzey yönetici benim o göreve atanmamı, çok genç oluşum nedeniyle kabullenemedi. O yöneticimiz, bana gerçek anlamda yöneticiliğin ve liderliğin nasıl kazanılacağını, acı yoldan da olsa öğretti. Nur içinde yatsın, kendisinden çok şey öğrendim.

Bir kuruluşun ruhunun olduğunu, o ruhu besleyen Değer ve Prensiplerin Kuruluş Anayasası’nın temelini oluşturduğunu, uzun dönemli başarısında bu sürece liderlik ederek tecrübe ettim.

İş yaşamımın önemli evrelerinden birisi de Türk Kalite Derneği (KalDer) ve Avrupa Kalite Derneği (EFQM) ile tanışmak ve baş denetmen olarak görev almak oldu. Görevim; bir Uluslararası Ödüle sahip olabilmek için başvuran kuruluşlarda, uzman ekiple beraber yönetim kalitesini ön kritere göre ölçmek ve puanlamak. En yüksek puanı alan şirket büyük ödüle hak kazanıyor. Adil olabilmeniz için sürekli eğitim görmeniz şart, yıllarca…  Bizler de gerek Türkiye de, gerekse dış ülkelerde Türk ve yabancı uzmanlarla kol kola eğitimler aldık. Brisa ve Nokia’nın kalite direktörleri, Ferrari’nin test direktörü ve İngiltere’nin en büyük bankasının iç denetmeni ile aynı sıralarda eğitim almak ve bunu sahada uygulamak… Bakın neleri puanlamayı öğrendik; Liderlik, stratejik planlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, malzeme yönetimi, süreç yönetimi, üretim, tasarım, pazarlama, marka yönetimi, proje yönetimi, mali analiz, çevre yönetimi, algı yönetimi, kültür vs. Her şeyden önce farklı kültür ve anlayışlardan gelen bizler, takım ve birey olma kültürlerini daha da iyi özümsedik. Ziyaret ettiğimiz kuruluşlarda da bunu aradık. Artık bir tesise ayak bastığımızda, o kuruluşun nelere dikkat etmesi gerektiğini anlayabiliyor ve anlatabiliyoruz.

Bu aşamada konularında uzman ekibimizle, sizlere ilgili bölüm başlıkları altında detaylarını aktardığımız konularda üst düzeyde eğitim, danışmanlık, rehberlik hizmetleri verebilmek için kolları sıvadık.

Her zaman yanınızdayız...